به گزارش افکارنیوز، صادق زیباکلام از فعالان سیاسی کشور در اظهارات انتقادآمیزی عملکرد محمدرضا عارف را زیر سؤال برد. وی با اشاره به این موضوع که تلاش زیادی کرده تا عارف و هم‌قطارانش بتوانند وارد مجلس شوند گفته است: آنها عرضه نداشتند یک کمیسیون را بگیرند؛ عرضه نداشتند یک نطق قبل از دستور بگیرند؛ یک مشت آدم که اصلاً معلوم نیست چرا رفته‌اند مجلس؛ کسانی که ما این همه دویدیم تا بتوانند وارد مجلس شوند.