وبگاه عالی نیوز

برای ورود به وبگاه عالی نیوز کافی است به اینترنت دسترسی داشته و آدرس allinews.ir را وارد نمایید

وبگاه عالی نیوز

برای ورود به وبگاه عالی نیوز کافی است به اینترنت دسترسی داشته و آدرس allinews.ir را وارد نمایید

وبگاه عالی نیوز (allinews.ir) توجه!:
انتشار اخبار ذیل الزاماً به معنای صحت یا تأیید همه مطالب سایتهانیست و بستگی به منابع آنها دارد.
در صورت رعایت فاصله زمانی مناسب، با هر مرحله ورود به وبگاه عالی نیوز؛ به اخبارجدیدتری دسترسی خواهید داشت!
مراجع

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف: ... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجةالله عليهم: ... و اما در رخدادهايي كه پيش مي آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم

>>>>>>>>>>اخبار بیشتر از سایر خبرگزاری ها
انتشار اخبار ذیل الزاماً به معنای صحت یا تأیید همه مطالب سایتها نیست و بستگی به منابع آنهاهم دارد .
آخرین نظرات

۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۲:۳۸

همراه با قرآن

نتیجه تصویری برای قرآن
وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجیبُوا لی‏ وَ لْیُؤْمِنُوا بی‏ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ سوره بقره آیه 186

 تفسیر المیزان - خلاصه (و اذا سالک عبادی عنی ):(زمانی که بندگان من از تو در باره من سئوال کنند...)همانا آنکسی که دعا را به بشر الهام نمود، اجابت را هم روزی اوکرد و صیغه متکلم را برای نشان دادن کمال توجه نسبت به این امر آورده است وکلمه (عبادی ) نیز برای بیشتر فهماندن عنایت پروردگار و حذف واسطه است ،(فانی قریب ):(پس من نزدیکم ) با (ان ) جمله را مؤکد نموده است و باز به صیغه متکلم آورده ، برای زیادتی عنایت و توجه نسبت به بندگان و در ضمن نزدیکی را باصفت بیان کرد نه با فعل ، برای آنکه ثبوت و دوام قرب و نزدیکی را برساندو آنگاه با صیغه مضارع می فرماید،(اجیب ):(اجابت می کنم )و فعل مضارع دلالت بر تجدد اجابت و استمرار آن دارد و آنگاه اجابت را مقید می کند به جمله ،(دعوه الداع اذا دعان ): (دعوت دعوت کنندگان را در زمانی که مرا بخوانند)یعنی وعده اجابت را مقید نمود به خواندن و دعا کردن ،پس این قید چیزی جز خود مقیدنیست ، یعنی اجابت عین دعاست و دعوت داعی بدون هیچ شرط و قیدی مستجاب است و (دعا) به معنای آنست که دعا کننده نظر دعا شده را به سوی خود جلب کند و کلمه (سئوال ) به معنای جلب فائده و به منزله نتیجه و هدف است برای دعا و کلمه (دعان )دلالت می کند بر اینکه وعده اجابت مطلق و بدون قید است ، پس زمانی که دعا کننده به حقیقت دعا کند و قلب و زبانش یکی باشدو علم فطریش منشاء خواسته اش باشد بدون هیچ قیدی دعای او مستجاب می شود، پس دعایی که به اجابت نرسد یکی از دو امر را فاقد است ،یا دعا،دعای واقعی نیست و علم به حقیقت چیزی که می خواهد ندارد و یا در دعایش خدا رانمی خواند، در زبان خداخدا می کند اما در دل همه امیدش به اسباب ظاهری ومادی و وهمی است ، پس اینچنین دعایی مستجاب نمی شود،(فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون ):(پس باید آنان نیز دعوت مرا اجابت کنند و باید به من ایمان بیاورند تا شاید رشد یابند)پس اسلام برای هرکس از آن تبعیت کند رشد است و بر هرکس دشوار بیاید هماناگمراه شده است ، لذا چنین خدای مهربانی که با هفت صیغه متکلم خود را نسبت به بنده اش بدون واسطه و نزدیک معرفی می کند بندگان معطل چه هستند، باید خدا را در دعوتش اجابت کنند و به او ایمان آورند و نتیجه آن هم رشد و تعالی خود آنان خواهد بود.

۹۷/۰۲/۲۹
ابوعلی تعداد بازدید از این مطلب ۴۰۴ نفر

اجابت

بندگان

دعا

سوره بقره

فانی

قرآن