اولین بار نیست که رهبری نسبت به رفتارهای تفرقه افکنانه عده معدودی تندرو تذکر می دهند، پیش از این هم چندین بار در مورد برهم زدن سخنرانی ها و برخی رفتارهایی که شان و شخصیت نظام را خدشه دار می کند تذکرات مهمی داده اند ولی متاسفانه عده ای بنای نشنیدن دارند و در چند سال گذشته از هر تجمعی برای هوچی گری استفاده کرده اند.

طیف عظیمی از جریان های سیاسی از چنین اتفاقاتی استقبال نمی کنند، در واقع هیچ فعال سیاسی نمی پذیرد رقیب خود را با توهین و تخریب از میدان به در کند که البته رفتارهای تخریبی هم باعث از میدان به در شدن رقبا نمی شود بلکه شکافی بین همه جریان های داخل نظام ایجاد می کند و نتیجه این شکاف باعث ورود جریان های موزی و مرموز به داخل جریان ها می شود.

تذکر رهبری قطعا فقط به آن دسته از افراد تندرو نیست، رسانه ها هم باید نسبت به این رفتارها حساس باشند، پوشش، انعکاس و بزرگنمایی برخی تسویه حساب های سیاسی در تجمعات ملی، نوعی مشروعیت به افرادی می دهد که اصول اولیه مناسبت های ملی پایبند نیستند، طبعا رسانه وظیفه انعکاس اتفاقات را دارد ولی اگر رفتارهای غلط تقبیح نشود این اتفاقات نادرست همچنان ادامه خواهد داشت، شاید اگر رسانه ها در تقبیح اینگونه رفتارها نقش فعالی داشتند امروز نیازی به تذکر رهبری نبود و ریشه چنین رفتارهایی خشکانده می شد ولی چون از سوی رسانه ها یا سکوت شده و یا برخی این رفتارها را تایید کرده اند، رهبری شخصا نیاز به تذکر دیده اند.

حتما عموم مردم از این رفتارها به دور هستند و طی همه این سال ها محترمانه در جشن انقلاب و سایر مناسبت های ملی شرکت کرده اند ولی عده معدودی به هر دلیلی در چند سال گذشته با دیدن سیاستمدارانی که آنها را دوست نداشتند شعارهایی سر داده اند که حالا با این تذکر رهبری تکلیف این عده هم روشن شده و توقع می رود امسال، راهپیمایی 22 بهمن صحنه وفاق همه مردم با هر گرایش سیاسی باشد.