وبگاه عالی نیوز

برای ورود به وبگاه عالی نیوز کافی است به اینترنت دسترسی داشته و آدرس allinews.ir را وارد نمایید

وبگاه عالی نیوز

برای ورود به وبگاه عالی نیوز کافی است به اینترنت دسترسی داشته و آدرس allinews.ir را وارد نمایید

وبگاه عالی نیوز (allinews.ir) توجه!:
انتشار اخبار ذیل الزاماً به معنای صحت یا تأیید همه مطالب سایتهانیست و بستگی به منابع آنها دارد.
در صورت رعایت فاصله زمانی مناسب، با هر مرحله ورود به وبگاه عالی نیوز؛ به اخبارجدیدتری دسترسی خواهید داشت!
مراجع

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف: ... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجةالله عليهم: ... و اما در رخدادهايي كه پيش مي آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم

>>>>>>>>>>اخبار بیشتر از سایر خبرگزاری ها
انتشار اخبار ذیل الزاماً به معنای صحت یا تأیید همه مطالب سایتها نیست و بستگی به منابع آنهاهم دارد .
آخرین نظرات

۱۶ دی ۹۸ ، ۱۵:۴۱

حماسه شهداى هویزه (1359)

تصاویر/ یادمان شهدای هویزه

تاریخ وقوع: 16 دی

در آذر 1359، پس از شکست بیش از دوگردان از نیروهاى عراقى در جنوب سوسنگرد به وسیله سربازان اسلام ، یک گروهان از برادران سپاه اهواز جـهـت مـحـافـظـت و پـدافند شهر هویزه ، از سوسنگرد به آن شهر اعزام شد. افراد این گروهان پس از رسیدن به منطقه و استقرار، عهده دار حفاظت از جنوب تا جنوب غربى شهر / شدند.
نـیروهاى عراقى در این منطقه متشکل از واحدهاى تانک از نوع ((تى - 62))، ((تى - 55))، موشکهاى زمین به زمین و امکانات نظامى پیشرفته و بیش از 6 هزار نفر پیاده بودند. ولى همین نیروهاى اندک مدافع شهر، از کمترین امکانات دفاعى هم بى بهره بودند.
نـیـروهـاى دشـمـن در آغـاز هـجـوم سـراسـرى خود، ظرف 48 ساعت از محور هویزه تا کرخه پیشروى کرده و در امتداد آن مستقر شده بودند، بطورى که فاصله آنها تا هویزه از 10 کیلومتر تجاوز نمى کرد.
تاکتیک نیروهاى دشمن این بود که با تصرف سوسنگرد، هویزه خود به خود سقوط مى کند.
در چـنـیـن شـرایـطى 50 تا 60 نفر از برادران سپاه براى جلوگیرى از پیشروى دشمن مسئولیت مین گذارى جاده هاى منتهى به جبهه هاى دشمن را به عـهـده گـرفـتـنـد. زیـرا ایـن جـاده هـا و راهـهـاى عـبـور، بـراى دشـمـن بـه مـانـنـد رگـهـاى حـیـاتـى بـراى ادامـه تـجـاوز مـحـسـوب مـى شـد. دو هـفـتـه قـبـل از آنـکه عملیات مدافعان اسلام علیه نیروهاى عراقى در این منطقه انجام گیرد، بنى صدر دستور تخلیه هویزه را از برادران بسیج و پاسدار صادر و دستور داد که در سوسنگرد مستقر شوند.
ایـن دسـتور بنى صدر، با مخالفت جدى برادر سید محمد حسین علم الهدى و دیگر برادران مواجه شد. بعد از آنکه شهید بزرگوار علم الهدى با آیه الله خامنه اى تماس گرفت ، دستور بنى صدر لغو شد و برادران پاسدار در هویزه باقى ماندند.
یـک هـفـتـه بعد، تصمیم بر آن شد که از محور هویزه و سوسنگرد حمله انجام گیرد. این عملیات را مى توان نقطه عطف عملیات منظم برادران ارتش و سـپـاه دانست . بار دیگر بنى صدر، شعار جدایى ارتش از سپاه را سر داد و گفت : سپاه نباید در این عملیات شرکت کند. برادران بسیجى و سپاه که در منطقه بوده و اغلب آنها به منطقه آشنایى داشتند، این ترفند بنى صدر را ضربه شدیدى بر پیکر عملیات مى دانستند.
بـار دیـگـر ایـن مـسـئله بـا تـلاش آقای عـلم الهـدى و تـمـاسـهـاى مـکـرر ایـشـان بـا مـسـئولیـن در تـهـران ، حل شد و قرار شد که سپاه به عنوان پیاده ارتش در عملیات شرکت کند.
15 دى 1359، روز آغـاز عملیات بود. براى این عملیات دو تیپ از لشکر 16 زرهى قزوین و یک تیپ از لشکر 92 زرهى اهواز در نظر گرفته شده بـود کـه دو گـردان از نـیـروهـاى سـپـاه و عـده اى هـم از نـیـروهاى جنگهاى نامنظم (شهید چمران ) نیروهاى ارتش را یارى مى دادند. از جمله هدفهاى این عـمـلیات ، پاکسازى شمال و جنوب کرخه کور از وجود نیروهاى متجاوز ارتش عراق و آزادسازى پادگان حمید و منطقه جفیر بود. نتایج عملیات در این روز موفقیت آمیز بود. اما هنوز عقبه هاى اصلى دشمن در پادگان حمید و سه راهى جفیر آسیب ندیده بود. رزمندگان اسلام پس از تصرف مرزهاى کرخه و حاج بدر، قصد پیشروى به سوى پادگان حمید را داشتند. اما بنا به دلایلى:مانند نرسیدن مهمات، قرار بر این شد که ادامه عملیات در 16 دى ماه انجام شود.
شانزدهم دى 1359، برادران سپاه در جلو تانکهاى ارتش مستقر شده و منتظر دریافت رمز حمله بودند که ناگهان متوجه حرکاتى از سوى جبهه دشمن شـدنـد. رفـت و آمـد تـانـکـهاى دشمن زیاد شد و پس از آن، هواپیماهاى دشمن در آسمان ظاهر شدند و تلاش کردند تا جبهه نیروهاى اسلام را بمباران کنند. از طرف دیگر نیروهاى اسلام زیر آتش توپخانه ، کاتیوشا و خمپاره قرار گرفتند.
از آنـجـایـى کـه عـراقـیـهـا شناخت دقیقى از منطقه داشتند، گلوله باران دشمن موجب شهادت عده اى از رزمندگان اسلام گردید. لشکر 9 مکانیزه ارتش ‍ عـراق دسـت بـه عـمـلیـات زده بـود و چـون نـیـروهـاى مـا انـتـظـار ایـن حـمـله را نـداشـتـنـد، فـرمـانـدهـى دسـتـور عـقـب نـشـیـنـى بـه طـول 500 مـتـر را بـصـورت تـاکـتـیـکى صادر کرد. این دستور باعث شد که تانهاى ما عقب نشینى کنند و عراقى ها با این تصور که نیروهاى اسلام شکست خورده و فرار کرده اند، وارد منطقه شدند.
در ایـن ضـد حـمـله سـنگین دشمن که نیروهاى ما مجبور به عقب نشینى شدند، بیش از یکصد تن از برادران پاسدار، جهاد و دانشجویان پیرو خط امام از جـمـله حـسـیـن عـلم الهـدى مـفـقـود الاثـر و شـهـیـد شـدنـد. در پـى ایـن حـادثـه نـیـروهـاى عـراقـى (خـلیـل الدورى ) دسـتـور داد تعدادى از مردم بى گناه، را دست بسته در یک گودال قرار داده و به شهادت برسانند و سپس عراقیها تمام شهر را با دینامیت و بلدوزر نابود کردند.
1800 واحـد مـسـکـونـى و تـجـارى و سـه مـسـجـد و دو حـسـیـنـیـه تـخـریـب و شـهـر بـه تـپـه اى خـاک مبدل شد.

 

زندگینامه شهید علم الهدى
شـهـیـد سـیـد مـحـمـد حـسـیـن عـلم الهـدى پـیـشـگـام دانـشـجـویـان پـیـرو خـط امـام بـود کـه در هـویـزه حـمـاسـه آفـریـدنـد و تـا آخـریـن نـفـس در مقابل دشمن متجاوز ایستادند و خون پاک خویش را نثار دفاع از اسلام و میهن اسلامى کردند.
سـیـد مـحـمـد حـسـیـن، فـرزنـد آیه الله حاج سید مرتضى، در هشتم مهر 1337، در اهواز چشم به جهان گشود. از آنجا که فرزند یک خانواده مذهبى و روحانى بود، از همان کودکى علاقه وافرى به علوم دینى ، بویژه تلاوت قرآن مجید داشت، تا جایى که با گذشت زمانى کوتاه این توانایى را بـه دسـت آورد کـه بـه تـدریـس قـرآن کـریـم بپردازد. شور انقلابى و مذهبى حسین سبب شد تا از 14 سالگى پا به عرصه فعالیتهاى سیاسى بگذارد.
فـعـالیـتـهـاى ایـن شـهـیـد در زمـیـنـه تـوسـعـه امـور فـرهـنـگی، مـذهـبـى و سـیـاسـى تـا پـیـروزى انـقـلاب اسـلامـى ادامـه داشـت. تـشـکـیـل گروه موحدین با عده اى از دوستان، شروع مبارزه مسلحانه علیه رژیم طاغوت، تکثیر و پخش ‍ اعلامیه هاى امام (ره )، ایجاد هماهنگى و وحدت بین حوزه و دانشگاه علیه رژیم شاه و شرکت در ترور مستشار آمریکایى (پل گریم )، بالاترین مقام شرکت نفت در اهواز که سبب ایجاد وحشت بیشتر در دل رژیـم و حـامـیـان آن و در نـتـیـجـه تـداوم اعـتـصـاب در شـرکـت نـفـت اهـواز شـد، از جـمـله فـعـالیـتـهـاى شـهـیـد عـلم الهـدى در دوران قبل از پیروزى بود.
بعد از پیروزى انقلاب نیز علم الهدى منشاء فعالیتهاى مختلفى بود که تاءسیس بسیج، مجاهدت در جهاد سازندگى، تاءسیس سپاه هویزه و شرکت در تـسـخـیـر لانـه جـاسـوسـى آمـریـکـا هـمـراه بـا سـایـر دانـشـجـویـان پـیـرو خـط امـام از جـمـله ایـن مـجـاهـدتـهـا مـى بـاشـد. شـهـیـد کـه دانـشـجوى سال دوم دانشگاه مشهد در رشته تاریخ بود، با شروع جنگ تحمیلى همراه با گروهى از دانشجویان پیرو خط امام و نیروهاى بسیجى بسوى جبهه هاى دفاع حق علیه باطل شتافت و در حالى که در حلقه محاصره دشمن در هویزه به اتفاق همرزمان خود گرفتار شده بود تا آخرین قطره خون با دفاع از ایران اسلامى پرداخت و به دیدار پروردگارش نایل آمد.

 

اسامى شهداى هویزه
اسامى برخى از شهداى حماسه هویزه که امکان دسترسى به آنها وجود داشته است ، به این شرح مى باشد.
1- مرتضى کاوند.
2- امین سلطانى .
3- محمد حسین علم الهدى .
4- بهروز نوروزى .
5- محمد شمخانى .
6- خلیل بهارى .
7- بهروز پور هاشمى .
8- محمد رضا ملایى زمانى .
9- على اشرف ظاهرى .
10- سعید جلالى پور.
11- جمال دهشور.
12- علیرضا رکاب ساز.
13- اسماعیل حاج کوهمدانى .
14- محمد بهاء الدین .
15- سلیمان تیئى .
16- شهید قدومى .
17- عباس افشارى .
18- رضا مستجابى کرمانشاهى .
19- قدیر قدرتى .
20- محمود صالح زاده .
21- امیر حسین جعفرى .
22- محمد جفر روزبهانى .
23- محمود قاسمى .
24- مهدى پروانه .
25- سید محمد على حکیم .
26- سید مهدى جعفرى .
27- على اکبر سیفى ابدى .
28- محسن غدیریان .
29- اکبر حاجى مهدى .
30- صادق بوغدار.
31- فرخ سلحشور.

32- محمد صادق فروشانى .
33- غفار درویشى .
34- مجید یوسفیان .
35- محمد دلجو.
36- حسین زارعى .
37- محمد ابراهیم سمندالدوله .
38- امیر رفیعى .
39- عبد المحمد چهارمحالى .
40- حسین خمیسى .
41- محمد حسن رضازاده .
42- حسن فلاح زاده .
43- محمد على عسکرى .
44- محمد رضا شیخ الاسلام .
45- حسن امینى .
46- رمضانعلى آقایى .
47- عباسعلى حبیبى .
48- مصطفى مختارى .
49- محمد فاضل .
50- مجید کریمى ثانى .
51- مجید مهدوى .
52- حسن فتاحى .
53- حسین خوشنویسان .
54- محمود فروزش .
55- شیال بوغنیمه .
56- على اصغر فرهمندفر.
57- محمد حسین رحیمى .
58- حمید شاهد.
59- محمد اسماعیل اعتضادى .
60- محمد جواد زاهدیان .
61- امیر احتشام زاده .
62- اصغر پهلوان نژاد.
63- على حاتمى .
64- محمد على رجبى .

۹۸/۱۰/۱۶
ابوعلی تعداد بازدید از این مطلب ۶۴ نفر

#حماسه شهداى هویزه (1359)

حماسه

حماسه شهداى هویزه (1359)

شهداى هویزه

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی