اغلب افراد دوست دارند در خانه شان روی مبل راحتی بنشینند و یک فیلم ترسناک در تلویزیون نگاه کنند که گاهی آنها را از جایشان بلند کرده و به وحشت می اندازد. اما چه می شود اگر همان چیزی که در تلویزیون می بینیم در واقعیت ما را بترساند ؟ بد نیست بدانید هنوز هم نقاطی در جهان وجود دارند که مرموز و ترسناک باقی مانده اند و می توانید واقعی یا تخیلی بودن داستان های آن را از نزدیک ببینید ! همانند این ده نقطه ترسناک که با هم مرور می کنیم :

  1. پارک تفریحی تکاکانونوما ( Tekakanonuma Amusement Park ) – ژاپن

وقتی صحبت از پارک تفریحی یا شهربازی می شود معمولا به دنبال مکانی هستیم پر از هیاهو و خنده ، اما این پارک تفریحی در ژاپن متروکه است  و به جایی که فقط صدای زوزه باد در آن شنیده می شود تبدیل شده است. پارک تفریحی تکاکانونوما در سال 1970 بسته شد. شایعاتی درباره اینکه چندین نفر در بازی های این پارک تفریحی جان خود را از دست دادند پخش شد. پس از سالها بسته بودن درب های این پارک به روی بازدیدکنندگان ، پارک دوباره در سال 1986 باز شد اما خیلی زود و این بار به دلایل نامشخصی تعطیل شد. قرار گرفتن این پارک در نزدیکی یک جنگل و مه آلود بودن فضای آن حتی نزدیک شدن به این پارک را نیز ترسناک تر می کند چه برسد به گشتن پارکی مه آلود و متروکه !

ترسناک ترین نقاطی که روی کره زمین وجود دارند