عالی نیوز به نقل از گزارش افکارخبر،این زنان عبارتند از: ۱- مهد علیا مقتدر و توطئه گر